Geert Mul – Solo exhibition – Stedelijk Museum Schiedam 2016

Published on: 16-12-2016

(Nederlands onderstaand)

GEERT MUL
MATCH MAKER
25 years of media art
5 November 2016 – 12 February 2017

The Stedelijk Museum Schiedam is the first museum in the Netherlands to present a spectacular retrospective of the work of Geert Mul (1965). Over the past 25 years, this pioneer of media art has developed a unique and all-round oeuvre of interactive audiovisual and photographic installations. Especially for this exhibition, he has made a light installation with historical pictures of this town at the Museum’s plaza.

Arrangement
The same way that a poet writes poetry with words, Mul uses images to create visual poetry. He borrows them from the Internet, for example, but to Mul they have no particular meaning in themselves. It is only when a composition emerges that they come to life. This is what makes arrangement and rearrangement his major themes. But not just to him: everyone is constantly flooded with information and images. Consequently, his work evokes associations with recognizable themes and developments.

The Library of Babel
Geert Mul – Match Maker, 25 years of media art comprises several works including a large number of installations from the past 20 years. For The Library of Babel (2003), Mul drew his inspiration from the story by Jorge Luis Borges of the same name, which made a profound impression on Mul when he was 18. It is remarkable that – as early as 1941 – the Argentine writer/poet painted a picture of a world that is rather similar to our current information era. Everything can be found on the Internet, but what is usable and reliable? With The Library of Babel visitors realize a certain arrangement simply by walking ‘on’ the work of art.

Media artist
In the mid-eighties Mul brought along his own computer to the Art Academy. This was a time when the medium was scarcely out of the egg, but after 1993, with the launch of the internet browser, it received a crucial impulse. Now everyone could get access to worldwide data and images. Mul developed software to select particular images. For The Library of Babel, for example, the computer selected 100,000 random images from the Internet.

Middle East
The media have focused on the Middle East for decades and this is also reflected in Mul’s oeuvre. It is the case in Match_of_the_Day (2005), for example, for which the computer randomly selected images of TV stations that were found to be rather similar by its software. Current events have likewise found their way in the video performance Mawal For Syria, (Live in Beirut, 2015, in conjunction with Michel Banabila and Anas Maghrebi), which is part of the collection of the Stedelijk Museum Schiedam.

Interdisciplinary and international
Being an exponent of the sample culture of the nineties, Mul was one of the first VJs in the Netherlands. He employed various disciplines like dance, theatre and music, working with techno pioneer Speedy J, sound artist Michel Banabila, dance group Krisztina de Châtel, RO Theatre and the French National Symphony Orchestra, among others. His work is on view in museums, art fairs, festivals and in public spaces in Europe, the United States, China, South Africa, Japan and India. Mul is represented by Ron Mandos Gallery.

Top floor
The exhibition space on the top floor of the Museum includes video registrations of site-specific installations, TV portraits (Kunstuur, Art Men and others) and the TEDx-Talk held by Mul under the title How databases can be turned into art (2012).

Extra
– Geert Mul’s light-art installation “Smart-City / Art-Mysticat the Museum plaza
– During the exhibition, LiMA (Living Media Art) organizes a symposium on the sustainability and conservation of time-based arts, together with the University of Amsterdam and the Stedelijk Museum Schiedam

Sponsors
This exhibition is realized with the support of the Municipality of Schiedam, the Schiedam/Vlaardingen Region Fund, the Mondrian Fund, the Prince Bernhard Cultural Fund, the Breeman Talle Fund, Fund 21 and S’DAM.

 

NEDERLANDS:

TENTOONSTELLING

GEERT MUL
MATCH MAKER
25 JAAR MEDIAKUNST

5 NOV 2016 – 12 FEB 2017

Als eerste museum in Nederland presenteert het Stedelijk Museum Schiedam een spectaculair overzicht met het werk van Geert Mul (1965). Deze pionier in de mediakunst bouwde de afgelopen 25 jaar aan een uniek en veelzijdig oeuvre van (interactieve) audiovisuele en fotografische installaties. Speciaal voor de tentoonstelling maakt hij in Schiedam een lichtinstallatie met historische afbeeldingen van de stad. Vanaf het plein van het museum verspreidt het zich ruim honderd meter via de Hoogstraat.

Ordering
Zoals een dichter met woorden poëzie schrijft, zo schept Mul visuele poëzie met beelden. Die haalt hij onder andere van internet. De afbeeldingen hebben voor Mul geen betekenis. Ze komen pas tot leven als er een compositie ontstaat. Dat maakt ordening en herordening tot zijn belangrijkste thema. Maar niet alleen voor hem; iedereen wordt voortdurend overspoeld met informatie en beelden. Daarmee raakt zijn werk aan herkenbare thema’s en ontwikkelingen.

The Library of Babel
Geert Mul – Match Maker, 25 jaar mediakunst bestaat uit een groot aantal werken, veelal installaties van de afgelopen twintig jaar. Voor The Library of Babel (2003) baseerde Mul zich op het gelijknamige verhaal van Jorge Luis Borges, waar Mul op zijn achttiende zwaar van onder de indruk raakte. Bijzonder is dat de Argentijnse schrijver/dichter al in 1941 een wereld schetst die lijkt op het huidige informatietijdperk. Alles is op internet te vinden, maar wat is bruikbaar en betrouwbaar? Bij The Library of Babel brengen bezoekers een ordening aan, simpelweg door ‘op’ het kunstwerk te lopen.

Water/bergschilderijen
Een andere installatie is het zes meter lange Shan-Shui (2013), waarvoor Mul een groot aantal klassiek Chinese landschapschilderijen in de Shan-Shui-stijl gebruikte. De woorden shan-shui betekenen letterlijk berg-water. Kom je in de buurt van dit interactieve werk dan gaan de beelden over in nieuwe combinaties. Het Oosterse landschap vormt de pendant van het Westerse landschap van Horizons (2008), waarvoor Mul landschappen uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen selecteerde. Dat maakt geen deel uit van de tentoonstelling.

Mediakunstenaar
Midden jaren tachtig nam Mul zijn eigen computer mee naar de kunstacademie. Het medium stond nog in de kinderschoenen. Het kreeg een impuls na 1993 met de lancering van de internetbrowser, waarmee iedereen toegang kreeg tot wereldwijde data en beelden. Hij ontwikkelde software om bepaalde beelden te selecteren. Voor The Library of Babel koos de computer bij voorbeeld 100.000 willekeurige beelden van het internet van 2002.

Midden-Oosten
De media concentreren zich al decennia op het Midden-Oosten en dat zie je terug in het oeuvre van Mul. Het geldt bij voorbeeld voor Match_of_the_Day (2005), waarvoor de computer at random beelden van televisiestations koos die volgens de software op elkaar lijken. De actualiteit dringt ook binnen bij de videoperformance Mawal For Syria, (Live in Beirut 2015, ism Michel Banabila en Anas Maghrebi), die zich in de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam bevindt.

Geert Mul Mawall for Syria
Mawal For Syria, (Live in Beirut 2015)

Interdisciplinair en internationaal
Als exponent van de sample-cultuur uit de jaren ’90 was Mul een van de eerste vj’s van Nederland. Hij werkte met verschillende disciplines als dans, theater en muziek, onder andere met technopionier Speedy J, geluidskunstenaar Michel Banabila, dansgroep Krisztina de Châtel, het RO Theater en het Nationale Symfonie Orkest van Frankrijk. Zijn werk is te zien in musea, op kunstbeurzen, festivals en in de publieke ruimte in Europa de VS China, Zuid Afrika, Japan en India. Mul wordt vertegenwoordigd door Galerie Ron Mandos.

Verdieping
Op de bovenste verdieping van het museum zijn onder andere videoregistraties te zien van site specific-installaties, televisieportretten (Kunstuur, Art Men en meer) en de TEDx-Talk die Mul hield onder de titel How databases can be turned into art