NATUREALLY

Published on: 27-03-2020

 

NATUREALLY 250cm x 250cm x18cm.

Transparent sublimation-print, laminated glass.

Led-backlight changing colours in a 90-minute sequence.

Courtesy Gallery Ron Mandos Amsterdam.

(Dutch text below)

With the work Natureally (2017), media artist Geert Mul presents an illusion of nature and landscape through artificial light in combination with processed images of nature. You see a monumental old oak tree in a life-size and intensely coloured heather landscape. It is a fictional landscape that Geert Mul created from a collage of various landscapes in different seasons. The photo collage is made in an extremely high resolution so that despite its dimensions (4.5 × 8 meters), it is still razor-sharp at close range. You can see the veins of every leaf, the grooves in the trunk become almost tangible, a hyperrealism, as in Japanese traditional painted landscapes in which literally every leaf of a tree or bush is depicted.

Through the slowly transforming light, your senses register movement in the photographic image so subtly that it is not visible but can be felt; it feels like an alive place. Various parts are slowly exposed, as if the clouds are sliding in front of the sun. This colour change of light creates the illusion of time in the work, shifting from photography to cinematography. During the one and a half-hour script, the different seasons become visible one-by-one.

While collecting nature images, Mul came across a 500-year-old oak tree called the Kroezeboom. It is one of the oldest oak trees in the Netherlands. In the past centuries, “Kroezebomen” had a particular function as a court place, boundary marker and spiritual position. Mul: “As a phenomenon, I only knew the deeply connected cultural interaction of a local community with trees from Japan. I was amazed that this intense relationship with the life energy of nature (in Japanese “Ki”) also has deep cultural roots in the Netherlands.

Although Natureally’s work consists only physically of technological and artificial parts, it is also part of an ancient tradition in which trees figure as a symbol of reflection and mental development. In NATUREALLY, ‘nature’ and ’technology’ are not opposed.

Dutch:

Met het werk Natureally (2017) presenteert mediakunstenaar Geert Mul een illusie van natuur en landschappelijkheid door het gebruik van artificieel licht in combinatie met bewerkte natuurbeelden. Je ziet een monumentale oude eikenboom, in een levensgroot en intens gekleurd heidelandschap. Het is een fictief landschap, dat Geert Mul creëerde uit een collage van diverse landschappen in verschillende seizoenen. De fotocollage is gemaakt in een extreem hoge resolutie, zodat het ondanks de afmetingen (4,5 x 8 meter), van dichtbij nog altijd haarscherp is. Je ziet de nerven van ieder blaadje, de groeven in de stam worden haast tastbaar, een hyper realisme, als in Japanse traditionele geschilderde landschappen waarin letterlijk elk blaadje van een boom of stuik is afgebeeld.

Door het langzaam transformerende licht, registreren je zintuigen registreren beweging in het fotografische beeld, zo subtiel dat het niet echt zichtbaar is, maar wel voelbaar, het voelt als een plek die leeft. Verschillende onderdelen worden langzaam belicht alsof de wolken voor zon schuiven. Deze kleurverandering van licht creëert de illusie van tijd in het werk, een verschuiving van fotografie naar cinematografie. Tijdens een anderhalf uur-durend script worden de verschillende seizoenen een-voor-een zichtbaar.

Tijdens het verzamelen van natuurbeelden kwam Mul een 500 jaar oude eik tegen, genaamd de Kroezeboom. Het is één van de oudste eikenbomen van Nederland. ‘Kroezebomen’ hadden in de afgelopen eeuwen een bijzondere functie als gerechtsplaats, grensmarkering en een spirituele functie. Mul: “De diep verbonden culturele omgang van een lokale gemeenschap met bomen kende ik als fenomeen alleen uit Japan. Ik was verbaasd dat deze intense relatie met de levensenergie van natuur (in het Japans “Ki”) ook in Nederland diepe culturele wortels heeft.

Hoewel het werk Natureally fysiek alleen maar uit technologische en kunstmatige onderdelen bestaat, is het ook onderdeel van een oeroude traditie waarin bomen figureren als symbool van bezinning en mentale ontwikkeling. In NATUREALLY zijn ‘natuur’ en ’technologie’ niet tegengesteld.