NAMENMONUMENT (ontwerpschets)

Published on: 22-02-2021

Concept

Bij het monument komt een informatiebordje met een tekst: Ter nagedachtenis aan de inwoners van deze gemeente die tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940 – 1945) op transport zijn gesteld naar de vernietigingskampen en concentratiekampen van de Duitse bezetter. Verder komt daarop een QR-code met een verwijzing naar een archief met de volledige namenlijst en overige informatie.

Vorm: Een wolk van namen. Elke naam is vereeuwigd d.m.v. een lazer gravure in de kern van een bolletje van glas van 10cm doorsnede. Deze bol staat op een stalen buis. De lengte van de buis is gerelateerd aan de leef-tijd van de persoon. Het bolletje word van onderen subtiel aangelicht door een led-lampje, dat in het donker en overdag de bolletjes zacht verlicht.  


Verstilling: het vereeuwigen van de namen van de personen die moesten verdwijnen. Stroom van tijd: Met het vermoorden van een mens worden ook alle mogelijke toekomsten vermoord. De fruitboompjes en planten symboliseren mogelijkheden, vertakkingen, tijd vergankelijkheid, cyclus.


Taal: Het werk wil toegang geven, geen afstand creëren. Juist vanwege de toegankelijkheid en schoonheid is het beeld confronterend. Juist vanwege de esthetiek is het beeld precair. Het beeld wil verwondering en aandacht teweeg brengen, waarbinnen reflectie kan plaatsvinden. 


Informatie: Het beeld is een vorm van ‘informatie’. De significatie van het beeld ligt besloten in het materiaal: namen, leeftijd, glas, licht, bomen.‘Informatie’ en ‘beeld’ zijn in dit werk van elkaar gescheiden, maar overlappen elkaar in de notatie van de namen en de leeftijd, als kern van het monument.