HeavenEarthInsideOut

Published on: 25-01-2022

(English text below.)

HEAVENEARTHINSIDEOUT

Rijksmonument De Knoptoren, Sint-Oedenrode. Comissioned Artwork Geert Mul 2021

Kunststichting Sint-Oedenrode gaf Geert Mul opdracht om vier permanente kunstwerken te realiseren in de Knoptoren te Sint-Oedenrode. De religieuze en culturele geschiedenis van de kerk staat in het nieuwe werk centraal, evenals religie en spirituele beleving in algemenere zin: het verbeelden van de relatie tussen ‘de mens’ en ‘het heelal’, ‘de schepping’ of ‘het sublieme’.

“Een landschap in een kerk is nooit zomaar een landschap. Met mijn landschap in het kerkgebouw van de knoptoren “HeavenEarthInsideOut’ verbind ik de monotheïstische lineaire visies met circulaire en holistische visies uit het Boeddhisme, Shintoïsme, Taoïsme, animistische en natuur- religies/levenswijzen”

HEAVEN EARTH INSIDE OUT

National Monument ‘De Knoptoren’, Sint-Oedenrode. Comissioned Artwork Geert Mul 2021

Art Foundation Sint-Oedenrode assigned Geert Mul to realize four permanent art interventions for national monument de Knoptoren, Sint-Oedenrode. The religious and cultural history of the church is central to the new work, as well as religion and spiritual experience in a more general sense: imagining the relationship between ‘man’ and ’the universe’, ‘creation’ or ’the sublime’.

A landscape in a church is never just a landscape. Indeed in a Christian church, heaven (and hell) is always opposed to the ‘earth’. With my landscape “Heaven Earth Inside Out” in the church building of the Knoptoren I connect the (monotheistic) linear approach with a circular holistic tradition of Buddhism, Shintoism, Taoism (and the great animistic- and nature religions/philosophies)

Geert Mul wants to disclose the building as a medium that bears witness to its own religious and immaterial history.