BREAKING DAWN FOREVER – Kröller-Müller Museum 2020

Published on: 09-10-2020

Lightbox 203cm x230cm. Print on crystal glass. Dimensions: 203cm x 230cm. Edition: 3 (+1 AP) (1/3 Kröller-Müller Museum) Gallerie Ron Mandos Amsterdam 

Breaking Dawn Forever depicts a 500-year-old solitary oak tree. The image is slowly shifting in intensity and colour temperature, from cool moonlight to the warm light of breaking dawn. The still photograph becomes a cinematic image, sometimes a post-apocalyptic scene, sometimes promising a bright future. All in all, the work reflects on nature in the context of the Anthropocene.

Breaking Dawn Forever toont een 500 jaar oude vrijstaande eik. Het beeld veranderd langzaam van intensiteit en kleurtemperatuur, van koel maanlicht naar het warme licht van het aanbreken van de dag. De stilstaande foto wordt een filmisch beeld, soms een post-apocalyptische scène, soms een belofte van een mooie toekomst. Al met al reflecteert het werk op natuur in de context van het Antropoceen.