BREAKING DAWN FOREVER – Kröller-Müller Museum 2020

Published on: 09-10-2020

Lightbox 203cm x230cm Geert Mul 2020 

Collection Kröller-Müller Museum.

For Breaking Dawn Forever, Geert Mul photographed a 500 year-old oak tree, a so-called ‘Kroezeboom’, which marks a border or crossroads. The light behind the photograph, which is printed on a sheet of glass, changes colour and intensity over the course of fifty minutes: from warm to cold chalky white. From cool and piercing moonlight to the soft light of the rising sun. This subtly changes the still photograph into a cinematic image.

Voor Breaking Dawn Forever fotografeerde Geert Mul een 500 jaar oude eik, een zogenaamde Kroezeboom, die een grens of kruispunt markeert. Het licht achter de op een glasplaat geprinte foto verandert gedurende vijftig minuten van kleur en intensiteit: van warm tot koud krijtachtig wit. Van koel en schel maanlicht tot het zachte licht van een opkomende zon. Heel subtiel verandert de stilstaande foto hierdoor in een filmisch beeld.